JOB: HR Consultant Human Resource, orasul Iasi

Candidatul ideal

– diplomă de licenţă la facultatea de administraţie şi afaceri, specializarea resurse umane (sau masterat cu specializarea „resurse umane”)
– experienta entry level/1 an in managementul resurselor umane
– studii de management, economice, juridice, psihologice sau sociale prezinta avantaj 
– abilitati excelente de leadership, managementul resurselor umane, administratie, pdihologie, educatie si training   
– gandire analitica si practica
– abilitați foarte bune de organizare (gestionarea timpului si fixarea prioritatiilor)
– abilitati de operare PC (Microsoft Office, editare grafica foto-video, email etc)
– capacitate de observaţie şi analiză comportamentală
– capacitatea de a urmari si soluționa mai multe sarcini in paralel
– persoana dinamica, proactica, asertiva, cu bune abilitati de comunicare
– persoane cu încredere in sine, rezistente la stres
Descrierea jobului

– Planifică, conduce şi coordonează activităţile de management al resurselor umane ale organizaţiei pentru a maximiza utilizarea strategică a resurselor umane şi a gestiona funcţii precum recrutarea, selectia, angajarea, integrarea, motivarea, instruirea, recompensarea, politicile de personal etc.

– Administreaza probleme de resurse umane (formează eficient un suport informativ pentru informaţii care ţin de domeniul resurselor umane (referitoare la recrutare, selecţie, integrare, motivare, instruire etc.), care poate fi consultat de orice manager)
– Contribuie la desfăşurarea activităţilor de resurse umane (Stabileşte priorităţi în derularea activităţilor de resurse umane, informează asupra stadiului de derulare a activităţilor, asigură corelaţia dintre modurile de derulare a activităţilor de resurse umane) 
– Contrubuie la elaborarea politicilor şi programelor de resurse umane (stabileşte politicile şi programele de resurse umane necesare, analizează permanent conţinutul politicilor şi programelor de resurse umane, asigură corelaţia dintre politicile şi programele de resurse umane)
– Monitorizarea costurilor de personal (elaborează proiectul de buget de resurse umane, stabileşte sistemul de monitorizare a costurilor de resurse umane, analizează execuţia bugetului de resurse umane)
– Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei (negociază structura şi conţinutul drepturilor şi obligaţiilor angajaţilor şi patronatului, ce intervin în procesul muncii, stabileşte sistemul de monitorizare al relaţiilor de muncă, identifică potenţiale situaţii conflictuale)
– Participa la organizarea activităţii departamentului de resurse umane (stabileşte volumul de muncă necesar atingerii obiectivelor compartimentului de resurse umane, elaborează structura organizatorică a compartimentului (organigramă şi relaţii organizatorice, asigură încadrarea cu personal a structurii organizatorice, organizează activitatea de sănătate şi securitate în muncă, de protecţia mediului şi de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul departamentului))
– Reprezentarea compartimentului de resurse umane (stabileşte furnizorii de servicii pentru activitate de resurse umane, evaluează activitatea furnizorilor de servicii, activează în echipe de lucru interdepartamentale) 
– Monitorizeaza si masoara rezultatele obtinute si stabileste masuri corective
– Raporteaza indicatorii de performanta
– Propune alocarea bugetului pentru departamentul care il conduce
– Intelegerea si insusirea serviciilor din portofoliul companiei
– Insusirea procedurilor de lucru generale si a celor specifice departamentului de marketing
 

Beneficii oferite
Pachet salarial motivant care reflecta performata (500-1000 euro);

-Bonusuri aferente realizarilor din campanii de recrutare

– Posibilitati reale de promovare in cariera
– Mediu de lucru placut si motivant alaturi de o echipa energica si creativa 

Completeaza formularul de aplicare job pentru a inregistra aplicarea ta. Mult succes!

 

 

project_manager